Joe and Sasha in Tampa

Joe and Sasha on ferry in Bermuda

Joe and Sasha in Pickled Onion

Joe and Sasha on a Bermuda beach

Joe and Sasha on safari